Windykacja

Kancelaria Prawa i Przedsiębiorczości Focus zaprasza!

WINDYKACJA

Oferta FOCUS KPP obejmuje windykację długów polegającą na dochodzeniu roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak również od osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw sądowych, windykacyjnych i postępowań egzekucyjnych, Kancelaria dostarcza Klientom narzędzia skutecznego egzekwowania należności.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- monitoringu należności, przygotowania wezwania do zapłaty;
- kontaktu z dłużnikiem, negocjacji;
- polubownego postępowania, opracowania ugody i realnego harmonogramu spłat;
- kompletnej obsługi prawnej we wszystkich etapach windykacji;
- postępowań sądowych, reprezentacji przed sądem przez profesjonalnych pełnomocników;
- uzyskania tytułu wykonawczego na drodze sądowej;
- zabezpieczenia wierzytelności;
- przygotowania wniosku egzekucyjnego;
- egzekucji komorniczej, współpracy z komornikiem i udziału w czynnościach egzekucyjnych.