Rodzina

Kancelaria Prawa i Przedsiębiorczości Focus zaprasza!

RODZINA

Konflikty rodzinne są częścią życia niemal każdego człowieka. Trudność tych sytuacji polega głównie na zaangażowaniu emocjonalnym. Należy wówczas pamiętać o tym, że obiektywizm może zachować wyłącznie osoba postronna, która w oparciu o bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i zrozumienie, będzie mogła w sposób należyty reprezentować Klienta.

Przedstawiciele FOCUS KPP doradzają lub reprezentują Klientów w sprawach:
- rozwodowych;
- alimentacyjnych (w tym również sprawy dotyczące dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na terenie Unii Europejskiej);
- adopcyjnych;
- ustanowienia kontaktów i opieki nad małoletnimi dziećmi;
- ustalenia miejsca pobytu dzieci;
- o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich;
- o stwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
- o przysposobienie;
- o ubezwłasnowolnienie;
- o podział majątku wspólnego;
- o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
- o rozwiązanie i unieważnienie małżeństwa;
- o separację;
- dotyczące opieki i kurateli;