Odszkodowania

Kancelaria Prawa i Przedsiębiorczości Focus zaprasza!

ODSZKODOWANIA

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie dochodzenia odszkodowań od zakładu ubezpieczeń, osób indywidualnych, osób prawnych oraz innych podmiotów, które wyrządziły szkodę, ewentualnie są za nią odpowiedzialne (w tym: przedsiębiorców, organów administracji publicznej, itp.).

Odszkodowania w zakresie:
- szkody majątkowej, w tym kradzieży i uszkodzenia pojazdu;
- szkody wyrządzonej na nieruchomości;
- zdarzeń komunikacyjnych;
- niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań;
- szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny;
- odpowiedzialności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej;
- odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zwierzę;
- odpowiedzialności zwierzchnika za szkodę wyrządzoną przez podwładnego;
- odpowiedzialności za zawalenie się lub oderwanie części budowli;
- odpowiedzialności przedsiębiorstwa lub zakładu.