Obsługa projektów unijnych

Kancelaria Prawa i Przedsiębiorczości Focus zaprasza!

OBSŁUGA PROJEKTÓW UNIJNYCH

FOCUS KPP oferuje obsługę pełnego procesu dofinansowania poszczególnych projektów, w tym m.in. analizę dostępności funduszy unijnych dla planowanego przedsięwzięcia oraz ocenę szans na otrzymanie dotacji.

Oferta jest kierowana do następujących podmiotów:
- sektora prywatnego: małe, średnie i makro przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe;
- sektora publicznego: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje otoczenia biznesu.

Tworzenie dokumentacji:
- biznes plany, m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji (jako załącznik do wniosku kredytowego);
- wnioski o dofinansowanie inwestycji (analiza dostępności funduszy unijnych oraz ocena szans na otrzymanie dotacji);
- kompleksowe opracowanie dokumentacji dla różnego typu programów i inwestycji;
- wnioski o dofinansowanie szkoleń oraz doradztwa;
- kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów, uzupełnienia, poprawki oraz opiniowanie wniosków;
- programy funkcjonalno–użytkowe – projektowanie, przygotowanie programów funkcjonalno – użytkowych stanowiących punkt wyjścia do określenia koncepcji projektu budowlanego oraz opracowania budżetu realizacji inwestycji;
- analizy finansowe – tworzenie analiz kondycji finansowej firm oraz rentowności inwestycji planowanych w przedsiębiorstwie;
- monitoring i audyt projektów unijnych – ocena realizacji projektu pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa.