Kancelarie i firmy windykacyjne

Kancelaria Prawa i Przedsiębiorczości Focus zaprasza!

KANCELARIE I FIRMY WINDYKACYJNE

Ze względu na dogodne położenie siedziby FOCUS KPP (sąsiedztwo Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku i Prokuratury, a także bliskość pozostałych sądów i urzędów w Gdańsku) oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie przedstawicieli Kancelarii, zapewniamy sprawne i szybkie wykonanie kopii / fotokopii akt sprawy lub KRS. Profesjonalni pełnomocnicy FOCUS KPP współpracują także z innymi podmiotami z branży prawniczej w zakresie udzielania lub przyjmowania zastępstwa procesowego (tzw. substytucji) w toku postępowań sądowych.