Budownictwo i nieruchomości

Kancelaria Prawa i Przedsiębiorczości Focus zaprasza!

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

FOCUS KPP zapewnia obsługę całego procesu inwestycyjnego pod względem prawnym, poczynając od pozyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestora. Znajomość specyfiki branży umożliwia wdrożenie nie tylko kompleksowych rozwiązań prawnych, ale również procedur usprawniających zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutację czy weryfikację zużytego paliwa.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- doradztwo dotyczące umów o roboty budowlane (przygotowywanie nowych umów i konsultowanie już zawartych), ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, nadzór inwestorski;
- reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi (postępowanie polubowne, mediacja, spory sądowe);
- pomoc prawną w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi z zakresu budownictwa, architektami;
- wartości nieruchomości (grunty, lokale mieszkalne i użytkowe);
- obsługę w postępowaniach zmierzających do uzyskania decyzji administracyjnych;
- czynności zmierzające do zmiany kwalifikacji ziemi (rolna – budowlana);
- audyty prawne nieruchomości;
- optymalizacje procedur obowiązujących na budowie;
- zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, zwolnienia, tworzenie, modyfikacja struktur pracowniczych);
- pomoc w odzyskiwaniu wywłaszczonych nieruchomości;
- pomoc w nabyciu nieruchomości poprzez zasiedzenie.